Eğitim, Konferans, Çalıştay
Yönetim Sistemleri Eğitimleri
Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Kişisel Gelişim Eğitimleri
Teknik Eğitimler
Verimlilik Genel Müdürlüğü Çalıştayı

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Smart Yaşam/Düşünme Biçimi - Öncelikle, düşündüklerimizi ifade etmede bize anlamlı bir tarz katacak bir eğitim. Bu eğitimi alanların kendilerini ifade usulleri karşısındakine onu kolay anlama, yakın görme, tereddüt yaratmama, eğer bir istek içeriyorsa insani yön katma şanslarını sağlacaktır. Bireysel katkıyı aldıkdan sonra bunu iş hayatında uygulamakta mümkün olacaktır. Smart tarzını benimsemiş iki bireyin çok daha kolay ekip arkadaşı olduğu sabittir.

Zaman Yönetimi - Artık zaman kimin için önemli değil ki? Ekip veya ekiplerden oluşan yönetim sistemlerinde bireylerden birinin hata veya ihmali işin acil olarak sorunlanmasına sebebiyet verir. Zamanlama bir işin hangi zincirinde olursa olsun önemlidir. Zaman kullanımını anlamak ve uygularken doğru uygulamak için bireysel ve bütün ekibin alması gereken bir eğitimdir. Ekip dışı çalışmaları olanlara da bireysel katkı sağlamaktadır. Özel hayatımıza da faydalıdır.

Beden Dili - Son zamanlarda çok dillenen ama uygulamada bir türlü başarı sağlanamayan uygulama ulus olarak bizlerin geleneksel davranış tarzımızda ters düşmektedir. 3-4 vatandaşımızın çok basit ama hararetli konuşmasına şahit olan turiste sorulsa kavga ediyoruz sanabilir. Ulus olarak konuşmamızı beden hareketlerimle destekler konumdayız. İş hayatımızda bu hususun biraz terbiye edilmesi ve günlük bireysel tarzımızın işimizi uygulamamıza olumsuz yansımaması için dikkat edilmesi gereken özellikler vardır. Ayrıca karşımızdaki bireyin de beden dilini anlamamıza yardımcı olan bir eğitimdir. Ekibin tamamının alması önemlidir.

Sanayide Mühendislik - Sanayi kuruluşlarının tamamına yakınında en azından bir mühendis bulunmakta ve çeşitli görev ve sorumluluklara sahip olmaktadır. Zaruri personel, mesul müdürlük vb isimler altında da mühendis görevleri vardır. Sanayi kurumlarında mühendislik işlevi ve paylaşımı konularında bilgilendirme yapan, görev dağılımı ve paylaşımını anlatan bir eğitimdir. Yetki ve sorumluluklar ile bazı standartların ele alınması konusunuda içerir


Adres: 1690 Sokak No:24 Karşıyaka İş Merkezi Kat:2 D:7 Karşıyaka / İZMİR
E-Mail: kirazci@qmcd.com.tr ve/veya buran@qmcd.com.tr

QMCD, İnke Kalite Yönetim Sistemleri Eğitim Danışmanlıkİnsan Kaynakları Ticaret Ltd.Şti.’nin tescilli ticari markasıdır.
© Copyright 2011 QMCD İş Geliştirme Merkezi
By Enerji Dizayn ®