Resmi İzin, Ruhsat ve Sertifikalar
Garanti Belgesi İşlemleri
Gıda Üretim İzinleri
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
Borkod İzinleri
Sanayi Sicil Belgesi
Kapasite Raporu
GSM Ruhsatı
İş Yeri Açma Ruhsatı-Sıhhi Müeseseler
İş Yeri Açma Ruhsatı-Gayri Sıhhi Müeseseler
Türk Malı (Yerli Malı) Belgesi
İşletme Belgesi
E İmza Sertifikası
Zirai Kredilendirme Belgesi

Türk Malı (Yerli Malı) Belgesi

Yerli Malı Belgesi için başvuru yapan kuruluşların mallarının Mayıs 2013’den itibaren “TÜRK MALI” olarak belgelenmesi yönünde  resmi yazı ilgili oda birliklerine ulaştı. Oda personelinin eğitim çalışmaları tamamlandı. http://www.tobb.org.tr/DisTicaretMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.aspx

 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63. maddesinde; "Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerden; mal alımlarında Sanayi ve Ticaret bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak, Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dökümanına hükümler konulabileceğinden yerli istekliler lehine avantajı uygulanacak mal alım ihalelerinde ihale konusu mal yerli malı olarak değerlendirilecektir.” Denilmektedir.

Yerli Malı Belgesi Başvuru Evrakları Hangileridir?
- Dilekçe
- Kapasite Raporu 
- Sanayi Sicil Belgesi (Sanayi Sektörü)
- Gıda Sicil Belgesi (Gıda sektörü)
- Gıda Üretim Sertifikası

Yerli Malı Belgesi Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?

Talep sahibi QMCD İş Geliştirme Merkezine Hizmet Talep Formu ile müracaat eder. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Sanayici ise Sanayi Sicil Belgesi çıkarılır, Gıda ve tarımsal ürünler ile ilgili ise Gıda Sicil Belgesi ve Gıda Üretim Sertifikası çıkarılır, Kapasite Raporu alınır, Durumu açık olmayan hallerde ürünün tümüyle Türkiye de üretildiği veya üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye de yapılmış olduğuna dair Ekspertiz Raporu düzenletilir. Tamamlanan tüm bu belgeler sonucunda belirtilen ürünlerle ilgili olarak " Yerli Malı Belgesi" tanzim edilmesi için odaya ücreti yatırılarak başvuru yapılır.

Tüm işlemlerinizin sorunsuz olarak tamamlanması için QMCD İş Geliştirme Merkezinin uzmanları hizmete hazırdır.


Adres: 1690 Sokak No:24 Karşıyaka İş Merkezi Kat:2 D:7 Karşıyaka / İZMİR
E-Mail: kirazci@qmcd.com.tr ve/veya buran@qmcd.com.tr

QMCD, İnke Kalite Yönetim Sistemleri Eğitim Danışmanlıkİnsan Kaynakları Ticaret Ltd.Şti.’nin tescilli ticari markasıdır.
© Copyright 2011 QMCD İş Geliştirme Merkezi
By Enerji Dizayn ®