Resmi İzin, Ruhsat ve Sertifikalar
Garanti Belgesi İşlemleri
Gıda Üretim İzinleri
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
Borkod İzinleri
Sanayi Sicil Belgesi
Kapasite Raporu
GSM Ruhsatı
İş Yeri Açma Ruhsatı-Sıhhi Müeseseler
İş Yeri Açma Ruhsatı-Gayri Sıhhi Müeseseler
Türk Malı (Yerli Malı) Belgesi
İşletme Belgesi
E İmza Sertifikası
Zirai Kredilendirme Belgesi

İşletme Belgesi

 Zaman, zaman kapsamı, verilme usulü, alınmadığında karşı karşıya kalınacak yaptırımın niteliği değişse de işyerlerinin yerine getirmesi gereken yükümlülüklerden birisi de işletme belgesi alınması yükümlülüğüdür. İşletme belgesi işyerinin iş güvenliği mevzuatına uygun kurulduğunu belirten bir belgedir.

1475 sayılı İş Kanunda olduğu gibi, 2003 yılında çıkartılan 4857 sayılı İş Kanununda da Kurma İzni ve İşletme Belgesi alması zorunluluğu korunmuştur. 15 Mayıs 2008 tarihinde çıkartılan 5763 sayılı kanunla 4857 sayılı yasada birtakım değişiklikler yapılmıştır.78 madde ve 95. maddede yapılan değişikliklerden anlıyoruz ki; işyerlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından kurma izni alması zorunluluğu kaldırılmıştır. İşletme belgesi alması zorunluluğu ise sürmektedir.

İş Kanunun 95. maddesinde şu hüküm yer almaktadır;

"İşyerinin açılmasına izin vermeye yetkili belediyeler ile diğer ilgili makamlar bu izni vermeden önce, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca iş mevzuatına göre verilmesi gerekli işletme belgesinin varlığını araştırır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca işletme belgesi verilmemiş işyerlerine belediyeler veya diğer ilgili makamlarca açılma izni verilemez”

İş Kanunun 78. maddesinde de;

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygunluğu yönünden; işçi sayısı, işin ve işyerinin özellikleri ile tehlikesi dikkate alınarak işletme belgesi alması gereken işyerleri ile belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler ve bu belge veya belgelerin alınmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir." Hükmü yer almaktadır. Sözü edilen yönetmelik 4 Aralık 2009 tarih ve 27422 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır

Kanunun 105. maddesinde İşletme Belgesi almadan işyeri açan işveren veya işveren vekiline 1.000 TL para cezası öngörülmektedir. 5763 sayılı Kanunun Resmi Gazetede yayımlanma tarihi olan 26 Mayıs 2008 tarihinden sonra açılmış işyerleri için bu hükmün uygulanması, daha önce açılmış olan işyerleri için Kabahatler Kanunundaki zaman aşımı sürelerinin göz önünde bulundurularak cezai işlem yapılması kaçınılmazdır.

İşletme Belgesi almayan işyerlerine açma izni veren Belediyeler ve diğer makamlar hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının suç duyurusunda bulunması mümkündür.

4 Aralık 2009 tarih ve 27422 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmeliğe göre; Sanayiden sayılan işlerin yapıldığı, elli veya daha fazla işçinin istihdam edildiği işyerlerine işletme belgesi alınması gerekmektedir. 


Adres: 1690 Sokak No:24 Karşıyaka İş Merkezi Kat:2 D:7 Karşıyaka / İZMİR
E-Mail: kirazci@qmcd.com.tr ve/veya buran@qmcd.com.tr

QMCD, İnke Kalite Yönetim Sistemleri Eğitim Danışmanlıkİnsan Kaynakları Ticaret Ltd.Şti.’nin tescilli ticari markasıdır.
© Copyright 2011 QMCD İş Geliştirme Merkezi
By Enerji Dizayn ®