Resmi İzin, Ruhsat ve Sertifikalar
Garanti Belgesi İşlemleri
Gıda Üretim İzinleri
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
Borkod İzinleri
Sanayi Sicil Belgesi
Kapasite Raporu
GSM Ruhsatı
İş Yeri Açma Ruhsatı-Sıhhi Müeseseler
İş Yeri Açma Ruhsatı-Gayri Sıhhi Müeseseler
Türk Malı (Yerli Malı) Belgesi
İşletme Belgesi
E İmza Sertifikası
Zirai Kredilendirme Belgesi

GSM Ruhsatı

 Gayrisıhhî Müessese (Sıhhi Olmayan İşletme) faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir.

I. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Nedir?

Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerleridir.

II. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Nedir?

Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerleridir.

III. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Nedir?

Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması gereken işyerleridir.

GAYRİ SIHHI MÜESESELERE RUHSAT VERECEK MERCİLER

Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler: Büyükşehir Belediyesi, (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Madde 7j.)

İkinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler: Büyükşehir Belediyesi mülkünde olan 2. sınıf GSM’lere (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Madde 7d.) ve her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarına (5393 Belediye Kanunu Madde 80.) Büyükşehir Belediyesi, diğerlerine İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Madde 7c.)

Üçüncü Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler: Büyükşehir Belediyesi mülkünde olan 3. sınıf GSM’lere Büyükşehir Belediyesi (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Madde 7d.), diğerlerine İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Madde 7c.) ruhsat vermekle yetkilidirler.


Adres: 1690 Sokak No:24 Karşıyaka İş Merkezi Kat:2 D:7 Karşıyaka / İZMİR
E-Mail: kirazci@qmcd.com.tr ve/veya buran@qmcd.com.tr

QMCD, İnke Kalite Yönetim Sistemleri Eğitim Danışmanlıkİnsan Kaynakları Ticaret Ltd.Şti.’nin tescilli ticari markasıdır.
© Copyright 2011 QMCD İş Geliştirme Merkezi
By Enerji Dizayn ®