Resmi İzin, Ruhsat ve Sertifikalar
Garanti Belgesi İşlemleri
Gıda Üretim İzinleri
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
Borkod İzinleri
Sanayi Sicil Belgesi
Kapasite Raporu
GSM Ruhsatı
İş Yeri Açma Ruhsatı-Sıhhi Müeseseler
İş Yeri Açma Ruhsatı-Gayri Sıhhi Müeseseler
Türk Malı (Yerli Malı) Belgesi
İşletme Belgesi
E İmza Sertifikası
Zirai Kredilendirme Belgesi

Garanti Belgesi İşlemleri

Garanti Belgesi; İmalatçı – üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgeyi ifade eder.

İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, imal veya ithal ettikleri, Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğe ekli listede yer alan mallar için; garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.

Bu Yönetmelik hükümlerine ve Genel Müdürlükçe onaylanmış belgeye uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmek ve ayrıca, bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmekle satıcı, bayii veya acenteler sorumludurlar.

Garanti Belgesi alınması için gerekli tüm çalışma QMCD İş Geliştirme Merkezi tarafından yapılmaktadır.

Ürünleriniz ile ilgili garanti belgesi düzenleme zorunluluğunuz hakkında bilgi almak veya Garanti belgesi düzenlemek için kurmanız gereken servis sayınızı öğrenmek için bizimle irtibata geçiniz. Ayrıntılı bilgi talep eden müşterilerin Hizmet Talep Formu’ nu doldurup bize iletmeleri yeterlidir.

Garanti Belgesi Düzenlenmesi Gereken Mallar:

Garanti Belgesi Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik eki listesinde yayımlanan mallar ile bu listede bulunmamasına rağmen, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları gereği Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığının İthalat:2011/6 sayılı Tebliğive Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 2011/10 sayılı Tebliği’nde yer alan mallar için Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne e-imza ile başvurarak garanti belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi İşlemleri;

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi: Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat ile Bakanlıkça belirlenen miktarlarda yedek parça bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi ifade eder.

İmalatçı - üretici ve/veya ithalatçılar Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik eki listede yer alan her mal grubu için, belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine bu listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte servis istasyonu kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu bulundurmak zorundadırlar.

Bu bağlamda, Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik eki listede yer alan sanayi mallarını imal ve/veya ithal eden firmalara “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi” verilmektedir.

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesine yönelik başvurular, QMCD İş Geliştirme Merkezi tarafından yapılmaktadır.

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi düzenlenmesi gereken mallar:

Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik eki listesinde yayımlanan mallar ile bu listede bulunmamasına rağmen, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları gereği Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığının İthalat:2011/6 sayılı Tebliğive Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 2011/10 sayılı Tebliği’nde yer alan mallar için, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne e-imza ile başvurularak SSHYB düzenlenmesi gerekmektedir.

 

 


Adres: 1690 Sokak No:24 Karşıyaka İş Merkezi Kat:2 D:7 Karşıyaka / İZMİR
E-Mail: kirazci@qmcd.com.tr ve/veya buran@qmcd.com.tr

QMCD, İnke Kalite Yönetim Sistemleri Eğitim Danışmanlıkİnsan Kaynakları Ticaret Ltd.Şti.’nin tescilli ticari markasıdır.
© Copyright 2011 QMCD İş Geliştirme Merkezi
By Enerji Dizayn ®