İş Güvenliği Uzmanlığı
İSG Risk Analizi

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları, sadece yasal gereklilikleri yerine getirmek açısından değil, risklere maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için, riskleri yok etmek veya en aza indirmek açısından da  önem arz etmektedir. QMCD İş Geliştirme Merkezi, AB uyum sürecinde daha da önem kazanan İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık hizmetini, bünyesinde yer alan  A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları, E. İş Müfettişleri, Akademisyenler ve konularında uzmanlaşmış mühendisler  ile yürütmektedir.

Danışmanlık hizmeti kapsamında olan bazı  çalışmalarımız ;

1. İşyerinin İncelenmesi ve Ön Durum Tespiti

 1. İşyeri İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenerek görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde yönetime  sunulması,
 2. İşyerinde kullanılması gereken Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin tespiti,
 3. Kullanılan Kişisel Koruyucuların takibi ve iyileştirme önerilerinin sunulması,
 4. İşyerinde çalışan personelin görevlerine göre Sağlık Standartlarının Oluşturulması,
 5. İzleme ve Ölçme Planının Oluşturulması ve takibi

2. Risk Analizinin Hazırlanması,

 1. Risk Analizi çalışma grubunun oluşturulması,
 2. Çalışma Grubuna Risk Analizi Eğitimlerinin verilmesi,
 3. Risk Analizi hazırlama formlarının verilmesi,
 4. İşyeri Risk Analizlerinin hazırlanması,

3. İSG Kurulunun Oluşturulması ve İştiraki

 1. Kurul atamalarının yapılması,
 2. Üyelerin Görev Yetki ve Sorumluluklarının Hazırlanması,
 3. Kurul Yıllık çalışma planının hazırlanması,
 4. Kurul yıllık Faaliyet raporunun hazırlanması,
 5. İSG Kuruluna her ay iştirak edilmesi,
 6. İSG Kurul İç Yönetmeliğinin hazırlanması,

4. İşyerinin Periyodik olarak Denetlemesi ve Raporlanması,

 1. Tüm işyerleri İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenerek görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde Yönetime sunulması,
 2. Denetim esnasında giderilebilecek olan hususlar anında giderilecektir.

5. İşletme İçin Gerekli Olan Dokümantasyon Yapısının Hazırlanması

 1. KKD Kullanma talimatlarının hazırlanması,
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarının hazırlanması,
 3. Çalışma talimatlarının hazırlanması ve/veya güncellenmesinde teknik destek verilmesi,
 4. Kaza ve Olay araştırma dokümanları,
 5. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında işyerinin ihtiyacına göre gerekli olabilecek diğer dokümanların hazırlanması,

6. Acil Durum Çalışmalarının Yürütülmesi

 1. Acil Eylem Planlarının Hazırlanması
 2. Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması
 3. Yangın Eğitimi ve Senaryo Uygulamalı Yangın Tatbikatı
 4. Tatbikat Raporlarının Oluşturulması

7. Yönetici ve Çalışanların İş Sağlığı, İş Güvenliği Eğitimleri

 1. Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek iş sağlığı ve iş güvenliği eğitim faaliyetlerini gösterir bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır.
 2. Eğitim Süresi: Eğitimler 45 dakika ders 15 dakika ara verilmek sureti gerçekleştirilmektedir.
 3. Katılımcı Sayısı: Eğitimlerimizin etkinliği açısından eğitim katılımcı sayısının programda belirtilen kişi sayısını   geçmemesi gerekmektedir.
 4. Eğitim Şekli: Eğitimlerimiz uzmanlarımız tarafından slayt gösterileri, animasyon filmler ve uygulamalı çalışmalar ile gerçekleştirilmektedir.  
 5. Eğitim Dokümanları: Eğitimden önce eğitim notları PC ortamında teslim edilmektedir.
 6. Belgelendirme: Eğitime katılan tüm personele “Katılım Sertifikası” verilecektir. Belge için eğitime devam   zorunluluğu bulunmaktadır.
 7. Eğitmen:  Eğitimlerimiz ÇSGB Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımız ve alanlarında Uzmanlaşmış Mühendislerimiz tarafından verilmektedir.

8. Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması,

9. ÇSGB İş Müfettişlerinin gerçekleştireceği Denetimlere firmanın hazırlanması ve iştirak edilmesi,

10. Mevzuat değişikliklerinden firmanın haberdar edilmesi,

11. 4857 sayılı İş Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkartılmış olan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin Mevzuat değişiklikleri e-mail, faks ve telefon ile bildirilir.

12. Oluşabilecek kaza sonrası kaza-araştırma raporlarının oluşturulması, düzeltici faaliyetlerin belirlenmesinde teknik destek verilmesi

13. Ortam Ölçümlerinin Yapılması;

 • Ortam Havası Ölçümü
 • Ortam Havası Maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Gaz Ölçümü
 • Ortamda Gaz Maruziyet Ölçümü
 • Ortamda VOC Ölçümü
 • Ortamda VOC Maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Partikül Madde Ölçümü
 • Ortamda Partikül Madde Maruziyet Ölçümü
 • İç Gürültü Ölçümü
 • Gürültü Maruziyet Ölçümü
 • Titreşim Ölçümü
 • Titreşim Maruziyet Ölçümü
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Ortamda Ağır Metal Ölçümü
 • Elektromanyetik Alan ölçümü
 • Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı) Ölçümü

 

 


Adres: 1690 Sokak No:24 Karşıyaka İş Merkezi Kat:2 D:7 Karşıyaka / İZMİR
E-Mail: kirazci@qmcd.com.tr ve/veya buran@qmcd.com.tr

QMCD, İnke Kalite Yönetim Sistemleri Eğitim Danışmanlıkİnsan Kaynakları Ticaret Ltd.Şti.’nin tescilli ticari markasıdır.
© Copyright 2011 QMCD İş Geliştirme Merkezi
By Enerji Dizayn ®