Fikri ve Sınai Tescil İşlemleri
Marka Tescil İşlemleri
Patent Faydalı Model Tescil İşlemleri
Endüstriyel Tasarım Tescil İşlemleri
Coğrafi İşaretlerin Tescil İşlemleri
Entegre Devrelerin Tescil İşlemleri

Patent Faydalı Model Tescil İşlemleri

Patent nedir ?

Bir buluşun kullanımı için sahibine belirli bir süre ile tanınan tekel hakkıdır ve bu hakkı gösteren belgenin adıdır.

Buluş nedir ?

Tarım dahil sanayideki herhangi bir teknik problemin çözümüdür.

Kimler Korumadan Yararlanabilirler ?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari uğraşıda bulunan gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü kuruluş anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere yasal olarak veya fiilen marka korunması tanınmış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca korumadan aynı şekilde yararlanır.

Hangi Buluşlara Patent verilir ?

Yeni

Sanayiye uygulanabilen

Tekniğin bilinen durumunu aşan

Patentle korunamayacak buluşlar nelerdir?

Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar

Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri

Faydalı Model nedir ?

Türkiyede ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine 10 yıl süre ile bu buluş konusunu üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

Patent ile faydalı model arasındaki fark nedir ?

Faydalı modelde tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz,

Koruma süreleri farklıdır. (Patent 20 yıl – Faydalı model 10 yıldır)

Faydalı model belgesine ek faydalı model belgesi verilmez

Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

Patent/Faydalı model tescilinin patent sahibine sağladığı haklar nelerdir ?

Patent sahibinin üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır.

  1. Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka hangi nedenle olursa olsun elde bulundurulması
  2. Patent konusu olan bir usulün kullanılması
  3. Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesi
  4. Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka hangi nedenle olursa olsun elde bulundurulması


Adres: 1690 Sokak No:24 Karşıyaka İş Merkezi Kat:2 D:7 Karşıyaka / İZMİR
E-Mail: kirazci@qmcd.com.tr ve/veya buran@qmcd.com.tr

QMCD, İnke Kalite Yönetim Sistemleri Eğitim Danışmanlıkİnsan Kaynakları Ticaret Ltd.Şti.’nin tescilli ticari markasıdır.
© Copyright 2011 QMCD İş Geliştirme Merkezi
By Enerji Dizayn ®