Fikri ve Sınai Tescil İşlemleri
Marka Tescil İşlemleri
Patent Faydalı Model Tescil İşlemleri
Endüstriyel Tasarım Tescil İşlemleri
Coğrafi İşaretlerin Tescil İşlemleri
Entegre Devrelerin Tescil İşlemleri

Marka Tescil İşlemleri

Ücretsiz Marka Araştırma İşlemi; Markanızın tescil işlemi için müsait olup olmadığını incelememiz için bize mail atabilisiniz. Göndereceğiniz mailde kulladığınız marka, logo ve kullanmak istediğiniz sektör veya ürünleri belirtmeniz yeterlidir. Markanızın ile ilgili gerekli incelemeniz yapıldıktan sonra size geri dönüş en kısa sürede yapılacaktır.  

Marka Nedir?

556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Madde 5'e göre " Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Marka Çeşitleri nelerdir?

Ticaret Markası
Hizmet markası
Ferdi Marka
Ortak Marka
Garanti Markası
Tanınmış Marka

Marka Hakkı Nasıl Elde Edilir
Tescil ile veya Kullanım İle marka hakkı elde edilebilir.

 

Kimler Marka Tescil Ettirebilir?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari uğraşıda bulunan gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü kuruluşanlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere yasal olarak veya fiilen marka korunması tanınmış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca marka korumasından aynı şekilde yararlanır.

Marka Başvurusu için gerekli belgeler

Marka tescil başvuru formu
Vekaletname
5 adet marka örneği ( en az 5x5 ve en fazla 7x7 cm ebadında)
Başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont aslı

Başvuru ve Tescil Aşaması

Şekli koşullara uygun olarak başvurusu yapılan ve herhangi bir mutlak ret gerekçesi nedeniyle tamamen reddedilmeyen marka tescil başvuruları ilgili Resmi Marka Bülteninde ilan edilirler. İlan süresi 3 aydır. 3 ay sonunda herhangi bir itiraz gelmediği takdirde markanın tescil edilmesine karar verilir. Tescil harcının yatırılmasından sonra Marka Tescil Belgesi düzenlenir. Marka işlemi yakaşık 12 ay sürmektedir.

Tescil Sonrası İşlemler

Yenileme: Markanın koruma süresi 10 yıldır. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık ek süre içinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır.

Unvan, Adres veya Nev'i Değişiklikleri:

Marka Mülkiyetinde Değişiklik: Marka sahibi; devir,kısmi devir, birleşme, miras yolu ile intikal veya markanın cebri icra yoluyla satılması nedeniyle değişmişse, değişiklik sicile kaydedilir.
Lisans: Marka sahibi markasındaki eşyalardan bazılarının veya tamamının kullanma hakkını üçüncü sahıslara verebilir.

Haciz: Marka İşletmeden bağımsız olarak haczedilebilir

Rehin: Tescilli bir marka İşletmeden Bağımsız olarak rehin edilebilir.

Marka Hakkından Vazgeçme: Marka sahibi marka hakkından veya markanın kullanılacağı mal veya hizmetlerin bir kısmından vazgeçebilir.


Adres: 1690 Sokak No:24 Karşıyaka İş Merkezi Kat:2 D:7 Karşıyaka / İZMİR
E-Mail: kirazci@qmcd.com.tr ve/veya buran@qmcd.com.tr

QMCD, İnke Kalite Yönetim Sistemleri Eğitim Danışmanlıkİnsan Kaynakları Ticaret Ltd.Şti.’nin tescilli ticari markasıdır.
© Copyright 2011 QMCD İş Geliştirme Merkezi
By Enerji Dizayn ®