Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 2015 versiyonu yayınlandı
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi
ISO 13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Sistemi
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Sistemi
ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı
ISO 3834-2 Kaynak Sertifikası
AD 2000 - PED Dökümcülük Sertifikası
Helal Gıda Belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Standardı
GlobalGAP Belgelendirmesi
İTU İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası
BRC İngiliz Parekendecilik Komisyonu
IFS Uluslararası Gıda Standardı
AQAP Milli Savunma Bakanlığı Kalite Güvence Sistem Belgesi

ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi

TSE ISO/TS 16949  Kalite yönetim sistemleri - Otomotiv üretimi ve ilgili yedek parça üreticisi kuruluşlar için ISO 9001:2008’in uygulanmasına dair özel şartlar
Otomotiv endüstrisi tedarikçileri yönetim sistemi olan TSE ISO/TS 16949, otomotiv sektörüne ait şartların tanımlandığı bir standarttır. Kuzey Amerikan QS-9000 Standardı ile, Avrupa otomotiv standartlarını (Alman VDA 6.1, Fransız EAQF, İtalyan AVSQ gibi) şemsiyesi altına alarak yeni bir standart olarak benimsenmiştir. 

TS ISO /TS 16949'İN Gelişimi
Chrysler, Ford ve General Motors tarafından 1994 yılında ortak olarak geliştirilen ve ISO 9000'i esas alan QS 9000, 3 Büyükler'in temel kalite standartlarını tanımlamaktadır. Ford, GM ve Chrysler alım yaptıkları firmalar için kalite gereksinimlerini belirlemiş ve bu gereksinimleri uluslararası düzeyde standardize etmişlerdir. 
Bu gereksinimlere uluslararası düzeyde tanınan ISO 9001 veya 9002' nin, sanayi ağırlıklı özellikleri de dahil edilerek kapsamı daha geniş olan QS 9000 oluşturuldu. QS 9000 kalite standartları ile üreticilerin dahili ve harici tedarikçilerinden talep ettikleri kalite gereksinimlerinden homojenlik sağlanmıştır. 2002 Yılından sonra son olarak 2012 yılında revize edilmiştir.

TSE ISO /TS 16949 Detayları
TSE ISO /TS 16949'in amacı; devamlı iyileşmeyi, hatayı önlemeyi ve hataları minimize etmeyi ön planda tutan bir kalite yönetim sistemi kurmaktır.  TSE ISO /TS 16949 kalite sisteminin hedefleri; süreçleri sürekli geliştirmek, hataları önlemek, proseslerin etkin kontrolünü sağlamak, ham madde tedarik ve kullanımında ve üretim yöntemlerinde çevre koruma faktörlerini göz önünde bulundurmaktır.  TSE ISO /TS 16949 sadece talep etmez aynı zamanda bu talepleri karşılamada yardımcı olacak çalışma metot tekniklerini de verir. Başlıca metot ve teknikler aşağıda tanımlanmıştır.  APQP (Gelişmiş Ürün Kalite Planlaması) (Advanced Product Quality Planning), bir üründe daha yüksek kalite ve güvenilirlik geliştirmenize yardımcı olan metotları açıklamaktadır.  İstatistiksel Proses Kontrolü (SPC- Statistical Process Control ) kapsamında detaylı olarak ele alınan muhtemel aksaklıklar ve bunların etkilerini tespit eden (FMEA - Failure Mode and Effect Analysis) ile Ölçüm Sistemi Analizi (MSA - Measurement System Analysis) teknikleri de yaygın olarak kullanılmaktadır. 

QMCD İş Geliştirme Merkezi TSE ISO /TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi konusunda, şirketlere TSE ISO /TS 16949 kapsamındaki tüm sistem, gelişim ve müşteri bazlı eğitimlerin verilmesinde, gereksinimlerinin uygulamaya geçirilmesinde ve sistemin geliştirilmesinde danışmanlık hizmeti vermektedir. 
Ayrıca, Firmamız danışmanlık faaliyetleri kapsamında bağımsız denetçi kimliği ile sizin adınıza tedarikçinizi/yan sanayinizi kalite sistemine uygun olarak denetlemektedir. Bu çerçevede, kalite sistemini etkileyen ürün ve hizmetlerin tedarikçisi olan firmaların kalite sistemlerinin denetimi, bağımsız ve uzman denetçiler tarafından yapılmaktadır.


Adres: 1690 Sokak No:24 Karşıyaka İş Merkezi Kat:2 D:7 Karşıyaka / İZMİR
E-Mail: kirazci@qmcd.com.tr ve/veya buran@qmcd.com.tr

QMCD, İnke Kalite Yönetim Sistemleri Eğitim Danışmanlıkİnsan Kaynakları Ticaret Ltd.Şti.’nin tescilli ticari markasıdır.
© Copyright 2011 QMCD İş Geliştirme Merkezi
By Enerji Dizayn ®