Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 2015 versiyonu yayınlandı
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi
ISO 13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Sistemi
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Sistemi
ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı
ISO 3834-2 Kaynak Sertifikası
AD 2000 - PED Dökümcülük Sertifikası
Helal Gıda Belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Standardı
GlobalGAP Belgelendirmesi
İTU İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası
BRC İngiliz Parekendecilik Komisyonu
IFS Uluslararası Gıda Standardı
AQAP Milli Savunma Bakanlığı Kalite Güvence Sistem Belgesi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardı, ISO (Uluslar arası Standart Organizasyonu / International Organization for Standardization) tarafından yayınlanmıştır. 


ISO 22000 standardının, çeşitli ülkeler tarafından yayınlanmış HACCP standardının yerini alabilecek ve Dünya’da ISO 9001 gibi kabul görebilecek bir standart olması öngörülmektedir. ISO 22000 standardı, TS EN ISO 22000 Standardı olarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır.

 
Gıda güvenliği, tüketim sırasında gıdalarda bulunan gıda kaynaklı tehlikelerle ilgilidir. Gıda güvenliği tehlikelerinin ortaya çıkışı, gıda zincirinin herhangi bir aşamasında meydana gelebileceği için gıda zinciri boyunca yeterli kontrol önemlidir. Bu yüzden gıda güvenliği, gıda zincirinde bulunan bütün kuruluşların el ele vermesiyle sağlanmaktadır.


Gıda zinciri içindeki kuruluşlar; yem üreticilerinden gıda maddeleri üreticileri içindeki asıl üreticilere, taşıma ve depolama operatörlerine ve perakendeciler için taşeronlara ve gıda servisi satış yerlerine kadar sıralanmaktadır. (bunun yanında makine, paketleme materyali, temizleme, katkı maddeleri ve yardımcı malzeme üreticileri gibi birbiri ile ilgisi olan kuruluşlar). Servis sağlayanlar da bu kategorinin içine girmektedir.

 
Bu uluslararası standart, son tüketim noktasına kadar gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini sağlamak için aşağıda belirtilen genel olarak kabul edilmiş kilit maddeleri birleştiren gıda güvenliği yönetim sistemi için şartları açıkça belirtmektedir.

İnteraktif iletişim,

Sistem yönetimi,

Önkoşul programları,

HACCP prensipleri.


Gıda zinciri boyunca iletişim, gıda zinciri içindeki her bir adımda ilgili bütün gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanması ve yeterli kontrolünü sağlamak için önemlidir. Bu, gıda zincirindeki hem üretim alanına yakın hem de üretim alanına uzak kuruluşların arasındaki iletişimi içermektedir. Müşteriler ve tedarikçiler arasındaki tanımlanmış tehlikeler ve kontrol önlemleri hakkındaki iletişim, müşteri ve tedarikçi şartlarını açıklamada yardımcı olacaktır. 
Gıda zinciri içindeki kuruluşların rolünün ve pozisyonunun tanınması, son tüketiciye güvenli gıda ürünleri vermek için zincir boyunca etkili bir interaktif iletişimi sağlamakta önemlidir.

 
En etkili gıda güvenliği sistemleri, planlanmış yönetim sisteminin yapısı içinde oluşturulur, yönetilir, güncellenir ve kuruluşun bütün yönetim faaliyetleri içinde birleştirilir. Bu, kuruluşa ve ilgili taraflara maksimum yarar sağlamaktadır. ISO 22000 standardı uygunluğunu geliştirmek için ISO 9001 ile uyuşması sağlanmıştır.


Bu uluslararası standardın amacı, gıda zinciri içindeki firmaların gıda güvenliği yönetimi için global seviyedeki şartlara uyumunu sağlamaktır. Bu uluslararası standart, yasalar tarafından genellikle talep edilenden daha fazla odaklılığı, tutarlılığı ve entegre edilen gıda güvenliği yönetim sistemini isteyen kuruluşlar tarafından uygulanması için özellikle tasarlanmıştır. Bu standart, bir kuruluşun gıda güvenliği yönetim sistemi sayesinde yasal ve mevzuat şartlarıyla ilgili bütün uygulanabilir gıda güvenliğini karşılamasını sağlamaktadır.

ISO 22000:2005 Standardının uygulanmasının nedenleri;

  • Tasarlanmış kullanımlarına göre tüketici için ürünleri sağlamada gıda güvenliği yönetim sistemini planlamayı, gerçekleştirmeyi, yönetmeyi, sürdürmeyi ve güncellemeyi hedef almak,
  • Uygulanabilen kanuni ve düzenleyici gıda güvenliği şartlarının uygunluğunu kanıtlamak,
  • Tüketici şartlarını belirlemek ve değerlendirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için gıda güvenliği ile ilgili karşılıklı olarak uygun bulunan müşteri şartlarıyla uygunluğu kanıtlamak,
  • Gıda zinciri içerisinde tedarikçilerine, müşterilerine ve uygun ilgili taraflara gıda güvenliği bildirimini etkin bir şekilde iletmek,
  • Kuruluşun kendisine ait olan belirli gıda güvenliği politikasına uyduğunu garanti etmek,
  • Uygun ilgili taraflara bu tür uygunlukları kanıtlamak ve Dış bir kuruluş tarafından gıda güvenliği yönetim sisteminin tescilini veya sertifikasyonunu istemek veya bu Uluslararası Standarda göre kendi uygunluk beyanını veya kendi uygunluk değerlendirmesi yapmak. 


Adres: 1690 Sokak No:24 Karşıyaka İş Merkezi Kat:2 D:7 Karşıyaka / İZMİR
E-Mail: kirazci@qmcd.com.tr ve/veya buran@qmcd.com.tr

QMCD, İnke Kalite Yönetim Sistemleri Eğitim Danışmanlıkİnsan Kaynakları Ticaret Ltd.Şti.’nin tescilli ticari markasıdır.
© Copyright 2011 QMCD İş Geliştirme Merkezi
By Enerji Dizayn ®