Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 2015 versiyonu yayınlandı
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi
ISO 13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Sistemi
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Sistemi
ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı
ISO 3834-2 Kaynak Sertifikası
AD 2000 - PED Dökümcülük Sertifikası
Helal Gıda Belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Standardı
GlobalGAP Belgelendirmesi
İTU İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası
BRC İngiliz Parekendecilik Komisyonu
IFS Uluslararası Gıda Standardı
AQAP Milli Savunma Bakanlığı Kalite Güvence Sistem Belgesi

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi

     Bugün, firmalardan kalite beklentileri artmıştır. Salt kaliteli mal veya hizmeti uygun bir maliyetle sunmak ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile sunulan ürünü/hizmeti güvence altına almak beklentileri karşılamamaktadır. Firmalarından beklenen, kuruluşların ürün veya hizmeti üretirken çevreye saygılı olmaları (ISO 14001), işçi sağlığı ve iş güvenliği (OHSAS 18001) ile ilgili önlemleri almaları ve sosyal sorumluluklarını (SA 8000) yerine getirmeleridir. 


OHSAS 18001 Nedir ?

Öncelikle ağır ve tehlikeli işyerleri için geliştirilmiş, risk analizine dayalı, iş hayatında uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemidir. OHSAS 18001, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulduğunun ve yönetildiğinin, yasal mevzuatlara uyulduğunun göstergesidir. OHSAS 18001, ISO 9001 ve ISO 14001 ile benzer bakış açısıyla sürekli gelişimi destekleyen çözümler gerektirir.

 

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi olan bir kuruluş için; 
Sistematik bir yaklaşımla, kuruluşun İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili risklerini kontrol altına alır.

Sürekli gelişme prensibi ile kuruluşları İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında yönlendirir. 
Her sektördeki kuruluşa uygulanabilir.

ISO 9001 veya ISO 14001'e entegre edilebilir olması sayesinde dokümantasyon açısından aşırı bir yük getirmez. 

Yasal mevzuatlara ve sorumluluklara uygun hareket etmeyi güvence altına alır.

Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş gücü kayıplarını azaltır.

Kazalardan doğan kalite maliyetlerini düşürür.

Çalışanlarda motivasyonu arttırır.


Adres: 1690 Sokak No:24 Karşıyaka İş Merkezi Kat:2 D:7 Karşıyaka / İZMİR
E-Mail: kirazci@qmcd.com.tr ve/veya buran@qmcd.com.tr

QMCD, İnke Kalite Yönetim Sistemleri Eğitim Danışmanlıkİnsan Kaynakları Ticaret Ltd.Şti.’nin tescilli ticari markasıdır.
© Copyright 2011 QMCD İş Geliştirme Merkezi
By Enerji Dizayn ®