Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 2015 versiyonu yayınlandı
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi
ISO 13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Sistemi
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Sistemi
ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı
ISO 3834-2 Kaynak Sertifikası
AD 2000 - PED Dökümcülük Sertifikası
Helal Gıda Belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Standardı
GlobalGAP Belgelendirmesi
İTU İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası
BRC İngiliz Parekendecilik Komisyonu
IFS Uluslararası Gıda Standardı
AQAP Milli Savunma Bakanlığı Kalite Güvence Sistem Belgesi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 2015 versiyonu yayınlandı

            Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından 1987 yılında başlatılan ISO 9000 standart uygulamaları, 1988 yılında TS 6000 Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayınlanmış ve 1994, 2000, 2008 ve 2015'de revize edilmiştir. 2015 yılında yapılan revizyon Liderlik başta olmak üzere yönetim sistemi prensiplerini ve Risk Bazlı Düşünmeyi ön plana çıkarmaktadır.Ayrıca ISO tarafından yayınlanmış diğer standartlarla entegrasyonun kolaylaştırıldığı, belgelendirme açısından farklı seçenekleri sunan bir açıklama ile ISO9001 standardının 2015 versiyonu ISO resmi sitesinde yayınlanmıştır. 

ISO 9001 standardı Uluslararası Standardlar Kuruluşu ( ISO ) tarafından uluslararası standart olarak yayınlanan ve halen Avrupa Topluluğu ülkeleri ile birlikte birçok ülkede belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslararası kalite yönetim standardıdır.

ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi standardı, etkili ve risk bazlı bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürekli gelişmenin nasıl sağlanabileceğini ortaya koymaktadır. ISO 9001 Kalite Belgesi almak isteyen firmalar kalite yönetim sistemlerini bu standardın şartlarına uygun olarak kurmak zorundadırlar.

Günümüzde müşteri tatmini kesinlikle işletmeler için hayati bir unsur haline gelmiştir. Pazarda pay sahibi olmak dolayısıyla kar etmek isteyen işletmeler diğer işletmelerle rekabet etmek durumunda kalmakta ve bu rekabette kalite kavramı ön plana çıkmaktadır. 
Firmanızın amansız rekabet fırtınasında ayakta kalabilmesi, ilerleyebilmesi, uluslararası arenada söz sahibi olabilmesi için, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi zorunluluk halini almıştır. Bugün için İngilizce nasıl ki uluslararası ticaret lisanı haline gelmişse, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi de her alanda ortak bir yönetim modeli olacaktır. 
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi; konusunda uzman yaklaşık 100'den fazla uzmanın katkıları ile hayata geçirilmiştir. Bu sisteme sahip olmakla 170 ülkeye yayılmış binlerce kalite adamının tecrübelerini işletmenize aktarmış olacaksınız.

 ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, yasal şartlar ve müşteri ihtiyaçlarını temel alarak, riske dayalı düşünme ile sürekli iyileştirme döngüsüne ve  sürekli müşteri tatminine odaklanmıştır. Kurumsallaşmak işletmelerin devamının teminatıdır.

 İşletmelerin devamlılığını sağlamanın en kolay ve güvenilir yolu ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemidir. Kurumsallaşmak, acımasız rekabet ortamında yöneticilerin asli işlerine zaman ayırmalarını sağlayacak yegane çözümdür. Yöneticinin asli işi, firma stratejilerini, hızla değişen ekonomik ve politik dengelere uygun olarak düzenlemek ve insan, finans, sermaye kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak olmalıdır.

ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi, kurumunuza, bir sonraki üretimi, öncekinden daha iyi yapma becerisini kazandıracaktır. ISO9001 standardı, bütün dünyada, 500 Binden fazla işletmede kabul görmüş ve başarıyla uygulanmıştır. İşletmenizin kurum kimliği kazanması ve devamlılığının sağlanması için ilk adımdır.

Kalite Yönetim Sisteminin Prensipleri:

Müsteri odaklılık 

Liderlik 

Çalışanların katılımı

Proses yaklaşımı 

Yönetimde sistem yaklaşımı 

Sürekli iyileştirme 

Verilere dayalı karar mekanizması 

Tedarikçilerle karşılıklı fayda ilişkisi 

Kalite Yönetim Sisteminin Kurulma ve Belgelendirme Süreci:
Talebin Alınması 
Ön incelemenin Yapılması 
Teklif Hazırlanması 
Anlaşma Yapılması 
Mevcut Durumun Tespiti 
KYS Oluşturmanın Planlanması 
Gerekli Eğitimlerin Verilmesi 
KYS Kurulması 
İç Tetkik Yapılması 
Sürekli İyileştirme Döngüsünün Sağlanması 
Belgelendirme Prosedürü 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ; 
Maliyetler ve zamandan tasarruf sağlar. 
Kalite seviyesinin iyileşmesi 
Müşteri şikayetlerinin düşürülmesi 
Standartlara uygunluğun sağlanması 
Yeni pazarlara ulaşılması 
Daha az hata ve daha az yeniden işleme ile maliyetlerin düşürülmesi 
Rekabet üstünlüğü sağlanması 
Güvenilirlik 
Kalitenin herkesin sorumluluğunda olması, çalışanların ve müşterilerin bilinçlenmesi 
Çalışma ortamının iyileştirilerek çalışanların mutluluğunun sağlanması 
Değişen firma imajı 
Verimliliği artırır, 
Servis ve bakım faaliyetleri azalır, 
Müşteri tatmini sağlar, 
Toplam Kalite Yönetimine geçi için altyapı oluşturur. 
İthalat ve ihracat aşamalarında gümrük engellerini ortadan kaldırır, 
Ulusal ve uluslararası pazarda rekabet gücünüzü artırarak rakiplerinizin önüne geçmenizi sağlar. 

ISO 9001:2015, firmanızın dış ve iç pazarda önemli bir tanıtım markası olacağını unutmamalısınız. 
QMCD Kalite Yönetim Sistem Danışmanlık ve İş Geliştirme Merkezi firmalara ISO 9001:2015 standardına göre Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması konusunda Danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı 
ISO 9001:2015 Yönetim Sistemi Standardının temel amacı; işletmelerde evrensel kabul görmüş Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanmasıdır.
QMCD İş Geliştirme Merkezi sunduğu Kalite Yönetim Sistemi danışmanlığı kapsamında işletmenin yapısına uygun sistemler geliştirmekte ve hizmetlerini analize dayalı projeler şeklinde sunmaktadır. 

 İhtiyaçlarınız için Hizmet Talep Formunu doldurunuz. 


Adres: 1690 Sokak No:24 Karşıyaka İş Merkezi Kat:2 D:7 Karşıyaka / İZMİR
E-Mail: kirazci@qmcd.com.tr ve/veya buran@qmcd.com.tr

QMCD, İnke Kalite Yönetim Sistemleri Eğitim Danışmanlıkİnsan Kaynakları Ticaret Ltd.Şti.’nin tescilli ticari markasıdır.
© Copyright 2011 QMCD İş Geliştirme Merkezi
By Enerji Dizayn ®