Ürün Belgelendirme Danışmanlığı
TSE, TSEK Ürün Belgelendirmesi
CE Ürün Belgelendirmesi
UkrSEPRO Ukrayna Ürün Belgelendirmesi
Gost-R Rusya Ürün Belgelendirmesi
Diğer Ürün Belgelendirmeleri

CE Ürün Belgelendirmesi

CE işareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir. CE işareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.

Avrupa Birliği, Yeni Yaklaşım, Küresel ve Modüler Yaklaşım Direktifleri Aşağıda AB’nin Tek Pazar hedefine ulaşmasında önemli rol oynayan ve teknik uyumun temel taşlarından birini oluşturan Yeni Yaklaşım Politikası kapsamından hazırlanan ve yayınlanan Direktiflerin listesi verilmektedir.

Bu Direktiflerin iki temel amacı bulunmaktadır. ilki İç Pazarda malların serbest dolaşımını temin etmek ve ikinci olarakta ilkini gerçekleştirirken mümkün olan en yüksek seviyede korumayı sağlamaktır. Bu Direktifler ortak noktası ise uyumlaştırılması ve uygulanması zorunlu olan temel gerekler, uygunluk değerlendirme süreçlerinin tanımı ve CE İşaretinin kullanımı. AB’nin standardizasyon kuruluşları bu mevzuata göre uygunluğu tek yöntemle ortaya koyacak olan teknik spesifikasyonları hazırlamakla görevlendirilmişlerdir. ce almak, ce belgesi almak, CE almak, CE belgesi almak, CE ALMAK, CE BELGESİ

Direktiflerin en güncel haline http://ec.europa.eu/ intermet adresinden ulaşılabilmektedir.

89/106/EEC    Yapı ürünleri

89/686/EEC    Kişisel koruyucu ekipmanlar

90/385/EEC    Sayılı Vücuda Yerleştirilebilir Aktif tıbbi cihazlar

92/42/EEC      Sıcak su kazanları

93/15/EEC      Sivil kullanımlar için Patlayıcılar

93/42/EEC      Tıbbi cihazlar

94/9/EC          Koruyucu sistemler, potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanım için

94/25/EC        Gezi Amaçlı Tekneler

95/16/EC        Asansörler

96/98/EC        Denizcilik Ekipmanları

97/23/AT        Basınçlı ekipmanlar

98/79/EC        In vitro tıbbî tanı cihazları

99/5/EC          Radyo ve telekomünikasyon terminal ekipmanları

2000/9/EC      İnsan taşımak üzere tasarlanmış Teleferik tesisleri

2000/14/EC    Açık alanda kullanılan teçhizat tarafından oluşturulan çevredeki gürültü

2004/22/        EC Ölçü Aletleri Direktifi

2004/108/EC  Elektromanyetik uyumluluk

2006/42/EC    Makine

2006/95/EC    Alçak gerilim direktifi(ex-73/23/EEC)

2007/23/EC    Piroteknik makaleler

2008/57/EC    Topluluk içinde raylı sistem Interoperability (recast)

2009/23/EC)   Otomatik Olmayan Tartı Aletleri(ex-90/384/EEC

2009/48/EC    Oyuncakların Güvenliği

2009/105/EC  Basit basınçlı kaplar(ex-87/404/EEC)

2009/142/EC  Gaz Yakan Aletleri(ex-90/396/EEC)

2010/35/EU    Taşınabilir basınçlı ekipmanlar

Türkiye şartlarında direktifler farklı bakanlıkların sorumluluğuna verilmiştir. İlgili bakanlıklar aşağıda verilmiştir. İlgili bakanlığın web sitesinden direktife ulaşabilirsiniz.

Bilim Teknoloji ve Teknoloji Bakanlığı          http://www.sanayi.gov.tr/ 

Sağlık Bakanlığı                                             http://saglik.gov.tr/

Denizcilik Müşteşarlığı                                  http://www.denizcilik.gov.tr

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                        https://www.bayindirlik.gov.tr

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı          http://www.csgb.gov.tr

Bilgi Teknolojileri ve iletişim kurumu           http://tib.gov.tr/

TEKNİK DOSYA

 1. Mamüle ait genel bir tanımlama
 2. Dizayn ve üretime ait çizimler, komponentlerin , alt asamblelerin devrelerin, v.b şemaları.
 3. Söz konusu çizim ve şemaların, mamülün çalışmasının anlaşılmasına yarayan tanımlamalar ve açıklamalar.
 4. Uygulanan Standardların bir listesi, Standardların uygulanmadığı durumlarda ise mamulün kapsama alındığı ve direktiflerce öngörülen temel gereklere uyum için kabul edilen çözümler ve tanımlamalar.
 5. Tasarım sonuçları, yerine getirilen incelemeler, vs.
 6. Deney raporları.


UYGUNLUK BEYANI ( DECLERATION OF CONFORMITY) 

 1. İmalatçının veya onun Topluluk dahilinde yerleşik yetkili temsilcisinin adı ve adresi.
 2. Cihazın tarifi
 3. Harmonize standardlara atıf.
 4. Yerine göre, uyulduğu beyan edilen spesifikasyonlara atıf.
 5. İmalatçı veya onun Topluluk dahilinde yerleşik yetkili temsilcisi adına taahhüdde bulunmaya yetkili kişinin belirtilmesi ve bu kişinin imzası.
 6. CE işaretinin iliştirildiği yılın son iki rakamı

Türkiye’de Bulunan Bir İmalatçı CE İşaretini Kullanmak Aşağıdakileri Yapmalıdır.

 1. Ürünle ilgili Yeni Yaklaşım Direktiflerinin Tespiti
 2. Ürüne ait direktiflerde atıf yapılmış Standardların tespiti veya herhangi bir standarda atıf yapılmamışsa genel güvenlik Standardlarının tespiti
 3. Standardlara uygun üretimi planlamak
 4. Direktiflerde de belirtildiği üzere uygunluk değerlendirme amaçlı firmanın yapısına uygun bir modulün tespiti
 5. Zorunlu kılınmışsa bir NOTIFIED BODY Onaylanmış Kuruluş’a müracaat ve uygunluk değerlendirme işlemi
 6. Teknik Dosyanın hazırlanması
 7. Uygunluk Beyanı (Declaration of Conformity) yapılarak, CE işaretinin kullanımı

 CE Ürün belgelendirmesi ile ilgili talepleriniz için Hizmet Talep Formu' nu doldurup tarafımıza iletiniz.


Adres: 1690 Sokak No:24 Karşıyaka İş Merkezi Kat:2 D:7 Karşıyaka / İZMİR
E-Mail: kirazci@qmcd.com.tr ve/veya buran@qmcd.com.tr

QMCD, İnke Kalite Yönetim Sistemleri Eğitim Danışmanlıkİnsan Kaynakları Ticaret Ltd.Şti.’nin tescilli ticari markasıdır.
© Copyright 2011 QMCD İş Geliştirme Merkezi
By Enerji Dizayn ®