Ürün Belgelendirme Danışmanlığı
TSE, TSEK Ürün Belgelendirmesi
CE Ürün Belgelendirmesi
UkrSEPRO Ukrayna Ürün Belgelendirmesi
Gost-R Rusya Ürün Belgelendirmesi
Diğer Ürün Belgelendirmeleri

TSE, TSEK Ürün Belgelendirmesi

 Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası)

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi vetürünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası)

 

           Kritere Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunmayan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ülkemizin şartları ve ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standardları esas alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSEK Markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

 

Belgelerin Yararları Nelerdir?

Maliyette düşüş- ticarette artış,

Pazara ulaşmada kolaylık,

Pazarda hız,

Tüketici nezdinde güven,

Güvenli ürünün garantisi,

Kamu ve özel sektör ihalelerinde avantaj,

Belgelendirmesi nasıl yapılır?

Üretim yerinde kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir sisteminin tesis edilip edilmediğinin tespiti için üretim yeri incelemesi yapılır,

İlgili Standardın veya kriterin öngördüğü muayene ve deneyler gerçekleştirilir,

Muayene ve deney sonuçları ile üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda, geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olan Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi veya Türk Kriterine Uygunluk Belgesi verilir.

Devamlılığı nasıl sağlanır?

Ara kontrol amacıyla TSE tarafından belirlenen aralıklarla üretim yeri incelemesi yapılarak gerekli görülürse üretim yerinden ve/veya piyasadan numune alınarak gerekli görülen muayene ve deneyler yapılır.

Bu işlemlerin sonucunda belgelendirme şartlarından sapma yoksa belgenin geçerliliği devam eder.

QMCD İş Geliştirme Merkezi olarak, siz müşterilerimize ürünlerinize uygun standartların belirlenmesi, Standart kapsamına göre gerekli kontrol proseslerinin belirlenmesi, alt yapı ile ilgili değişikliklerin organize edilmesi, gerekli test organizasyonunun yapılması, başvuruların yapılması ve TSE tarafından yapılan denetimlerde kurumunuzun temsil edilmesi konularında hizmet vermekteyiz. İhtiyaçlarınız için Hizmet Talep Formu’ nu doldurup firmamıza göndermeniz yeterlidir. En kısa sürede uzman kişi sizinle iletişime geçecektir.


Adres: 1690 Sokak No:24 Karşıyaka İş Merkezi Kat:2 D:7 Karşıyaka / İZMİR
E-Mail: kirazci@qmcd.com.tr ve/veya buran@qmcd.com.tr

QMCD, İnke Kalite Yönetim Sistemleri Eğitim Danışmanlıkİnsan Kaynakları Ticaret Ltd.Şti.’nin tescilli ticari markasıdır.
© Copyright 2011 QMCD İş Geliştirme Merkezi
By Enerji Dizayn ®